"BERSAMA RAKYAT TEGAKKAN KEADILAN DEMI PERSATUAN" ,